children one

Vitajte na stránke nízkoprahového klubu Fun club Fortuna, ktorý od roku 2009 prevádzkuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Naše aktivity pre deti a mládež od 2. do 18. rokov sú realizované formou nízkoprahového programu, ktorého hlavnou náplňou práce sú voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež z komunity ubytovne Fortuna.

“Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí život milujú.” …(Erich Fromm)