Umenie ulice- CHCEME IHRISKO NA FORTUNE

Fenomén verejného priestranstva v okolí ubytovne Fortuna vytvára dojem, že tento priestor nepatrí nikomu, ale práve naopak, patrí nám všetkým. Nadšenci a dobrovoľníci nízkoprahového centra Fun club Fortuna spoločne s aktívnymi obyvateľmi miestnej komunity Fortuna sa rozhodli bojovať a oživiť komunitný život na ubytovni obnovením  detského ihriska a postupne zrevitalizovať svoje okolie ubytovne.

Reportáž o našom nízkoprahu na Rádiu Regina

V nedeľu 26. mája 2013 odvysielalo Rádio Regina v rámci relácie Pozvete nás ďalej? reportáž o ubytovni Fortuna a nízkoprahovom klube Fun club Fortuna, ktorý je jedným z projektov spoločnosti Úsmev ako dar. Prostredníctvom rozhovorov s deťmi a našimi dobrovoľníkmi v nej redaktorka Gabriela Horečná priblížila život na ubytovni a dobrovoľnícku prácu tých, ktorým pomoc …