II. ročník Letnej olympiády nízkoprahov 2013

V sobotu 8. júna 2013 areál Don Bosca na Mamateyovej ulici v Petržalke privítal 140 detí z 8 nízkoprahových centier Bratislavy, detského domova a krízových zariadení pre matky s deťmi, ktoré spoločne súťažili v tímových disciplínach, chlapci bojovali a svoju stratégiu si vyskúšali vo futbale, vybíjanej a preťahovaní lanom, jednotlivci bežali, skákali vo vreci, okrem súťaží …

II. ROČNÍK LETNEJ OLYMPIÁDY NÍZKOPRAHOV 2013 JE ZA NAMI !

Letná Olympiáda nízkoprahov je už druhý ročník úspešného a zároveň jedinečného podujatia, ktoré organizujú dobrovoľníci bratislavského nízkoprahového centra Fun club Fortuna. Cieľom dobrovoľníkov je prostredníctvom súťaží a voľnočasových aktivít počas Olympiády vytrhnúť deti a sídliskovú mládež z nepodnetného a stereotypného prostredia, v ktorom vyrastajú a ukázať im alternatívu a spôsobom, ako jednoducho sa dá spestriť …

Zelena je tráva, futbal to je hra…

Malí, Veľkí, Ženy, Muži,                Na počasí nezáleží. Dúbravka na kopcoch leží, zahrať futbal každý beží. Olympiáda už na nás číha, dúfame, že bude výhra. Olympiáda už volá, ej ale to bude zloba. Dovoľte nám takto krátko, informácií na pár riadkoch. Nezabudni vlajku svoju, ukážeš nám hrdosť tvoju. Tak …

Umenie ulice- CHCEME IHRISKO NA FORTUNE

Fenomén verejného priestranstva v okolí ubytovne Fortuna vytvára dojem, že tento priestor nepatrí nikomu, ale práve naopak, patrí nám všetkým. Nadšenci a dobrovoľníci nízkoprahového centra Fun club Fortuna spoločne s aktívnymi obyvateľmi miestnej komunity Fortuna sa rozhodli bojovať a oživiť komunitný život na ubytovni obnovením  detského ihriska a postupne zrevitalizovať svoje okolie ubytovne.

Reportáž o našom nízkoprahu na Rádiu Regina

V nedeľu 26. mája 2013 odvysielalo Rádio Regina v rámci relácie Pozvete nás ďalej? reportáž o ubytovni Fortuna a nízkoprahovom klube Fun club Fortuna, ktorý je jedným z projektov spoločnosti Úsmev ako dar. Prostredníctvom rozhovorov s deťmi a našimi dobrovoľníkmi v nej redaktorka Gabriela Horečná priblížila život na ubytovni a dobrovoľnícku prácu tých, ktorým pomoc …

Zbierka 1 deň úsmevu 2013

V dňoch od 27. mája – 2. júna 2013 organizuje spoločnosť Úsmev ako dar už 11. rok celoslovenskú verejnú finančnú zbierku 1 deň úsmevu. Dobrovoľným príspevkom môžete prispieť vyše 2500 dobrovoľníkom do označených pokladničiek a vyjadriť tak solidaritu s deťmi vyrastajúcimi mimo biologickej rodiny.

Janka Marková: Ako som sa stala „úsmeváčkou“

Vo Fortune pôsobím už rok aj pár mesiacov. Moje prvé kroky do tejto ubytovne na konci Dúbravky viedli presne na Valentína minulého roka. Ako vtedy čerstvo vyštudovaná psychologička som potrebovala čo najrýchlejšie získať prax a keďže som vždy chcela pracovať s deťmi, kontaktovala som Úsmev ako dar. Tu som sa dozvedela, že potrebujú dobrovoľníkov do nízkoprahového centra Fun club …