Vzdelávacie programy pre našich dobrovoľníkov

Spoločnosť Úsmev ako dar je postavená na dvoch pilieroch – profesionálnom a dobrovoľníckom. Dobrovoľnícky pilier je tvorený dobrovoľníkmi, ktorí v rámci anjelskeho programu pracujú s deťmi a mládežou v detských domovoch, krízových centrách, náhradných rodinách, či v anjelskych kluboch. Pre skvalitnenie dobrovoľníckej práce vytvoril Úsmev ako dar nasledovné vzdelávacie programy: