Fortuna v akcií a víkendové dobrodružstvo v Kaspiane

Zima nám už značne klope na dvere, fujavica za rohom a Fortuňáci víkendujú opäť na vzdelávacom školení . Druhá a zároveň posledná  časť školenia, ktoré pre nás pripravil Peťo Kulifaj spoločne s pracovníkmi Kaspianu Maťom a Zuzkou je úspešne za nami. Pozrime sa spoločne, čím všetkým sme si prešli a ako sme sa pri tom  vzdelávali, zabávali, spoznávali a prekonávali samých …

Dobrovoľníci z Maku a Fortuny absolvovali uplynulý víkend nízkoprahové školenie

BRATISLAVA – Dobrovoľníci a zamestnanci Úsmevu ako dar z nízkoprahového klubu Fun Club Fortuna Bratislava a nízkoprahového centra Mak Trnava absolvovali uplynulý víkend 1. časť vzdelávacieho školenia zameraného na zlepšenie práce v našich nízkoprahových kluboch. Školenie sa uskutočnilo v priestoroch Ligy za duševné zdravie pod vedením skúsených lektorov Petra Kulifaja a Martina Simona.

V rekreačnej oblasti Smolenice – Záruby sa stretli anjeli z celého Slovenska

ZÁRUBY – Dobrovoľníci Anjelského programu SPDDD Úsmev ako dar z celého Slovenska sa stretli 23.-25. marca 2012 v rekreačnom stredisku Záruby v Smoleniciach, aby načerpali nové vedomosti a zručnosti pri práci s deťmi v detských domovoch a v náhradnej rodinnej starostlivosti. Ďalších 85 dobrovoľníkov, prevažne študentov stredných a vysokých škôl, absolvovala uplynulý víkend nadstavbový vzdelávací program, ktorý mladým …

Najväčšie stretnutie dobrovoľníkov v Krpáčove

KRPÁĆOVO – Druhý septembrový víkend zorganizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov pre všetkých anjelov a dobrovoľníkov celoslovenskú časť anjelskej akadémie, ktorej cieľom nebolo len vzdelávanie dobrovoľníkov, ale aj zážitková pedagogika a stretnutie dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí si tak mohli vymeniť svoje skúsenosti pri práci s deťmi. O tom, že lektori si aj tento rok dali záležať na príprave podujatia hovorí …

Na Duchonke sa stretli dobrovoľníci z celého Slovenska

DUCHONKA – V dňoch 3. – 5. septembra 2010 sa uskutočnilo tradičné celoslovenské stretnutie dobrovoľníkov, ktoré bolo aj tento rok spojené s jesennou časťou Anjelskej akadémie. Táto víkendovka bola pre nás veľkým prínosom. Získali sme nové skúsenosti, stretli sme sa s novými ľuďmi a zažili sme kopec zábavy. Viac vám už prezradí naša anjelka Danka, úspešná …