Reportáž o našom nízkoprahu na Rádiu Regina

V nedeľu 26. mája 2013 odvysielalo Rádio Regina v rámci relácie Pozvete nás ďalej? reportáž o ubytovni Fortuna a nízkoprahovom klube Fun club Fortuna, ktorý je jedným z projektov spoločnosti Úsmev ako dar. Prostredníctvom rozhovorov s deťmi a našimi dobrovoľníkmi v nej redaktorka Gabriela Horečná priblížila život na ubytovni a dobrovoľnícku prácu tých, ktorým pomoc …

Stali sme sa aktívnymi členmi Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež

BRATISLAVA – V piatok 29. júna 2012 sa uskutočnila členská schôdza Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež. Jednym z hlavných bodov programu bolo schválenie našej žiadosti o aktívne členstvo v tejto asociácii. Keďže všetky podmienky aktívneho členstva sme úspešne splnili, predsedníctvo odporúčalo našu žiadosť schváliť.

Obyvatelia ubytovne opäť prispeli k zveľadeniu svojho prostredia

V rámci akcie Dni dobrovoľníctva 2011 sme spolu s obyvateľmi a vedením Fortuny počas dvoch dní makali na zveladení ubytovne a jej okolia. Aj napriek veľkému úsiliu sa nám nepodarilo spraviť všetko čo sme si spolu s vedením ubytovne naplánovali. Aj preto sa vedenie Fortuny rozhodlo zorganizovať jarnú brigádu na ktorej by spolu s obyvateľmi dokončili …

O zimnú burzu oblečenia bol medzi obyvateľmi ubytovne veľký záujem

BRATISLAVA – V sobotu 18. februára sme v priestoroch nášho klubu zorganizovali zimnú burzu oblečenia. Jej cieľom bolo ponúknuť obyvateľom ubytovne rôzne druhy oblečenia za ľudové ceny, ktorého kúpou by podpirili naše nízkoprahové aktivity. Hoci burza začínala až o 11-tej,  deti a rodičia čakali pred klubom už 15 minút skôr. A keďže väčšinu vecí na …

Na návšteve centra MAK

BRATISLAVA, TRNAVA – V piatok 17. februára 2012 sme vďaka riaditeľke bratislavskej pobočky Úsmevu Milke Bezákovej navštívili trnavské nízkoprahové centrum MAK spadajúce pod Úsmev ako dar. Cieľom nášej návštevi bolo oboznámenie sa s ich činnosťou a vzájomna výmena skúsenosti pri práci s deťmi. Centrum MAK sídli na Coburgovej ulici vďaka pomoci TTSK a Mesta Trnavy. V súčasnosti …

December na Fortune bude aj vďaka našim partnerom zaujímavejší

Opäť sa blíži december a s ním aj čaro najkrajších sviatkov roka. Aj vďaka našim partnerom môžeme posledný mesiac tohto roka pripraviť rôzne zaujímavé aktivity s tematikou blížiacich sa Vianoc. Cez víkend 2. – 4. decembra ideme s deťmi na zimnú víkendovku do Dolnej krupej, ktorú realizujeme zo schváleného projektu magistrátom Bratislavy. V spolupráci so …

Slávnostné odovzdávanie darovaných obrazov na Dňoch dobrovoľníctva 2011

BRATISLAVA – V sobotu 24. septembra 2011 sme v rámci akcie Dni dobrovoľníctva 2011 slávnostne odovzdali obrazy, ktoré pre nás namaľovali zamestnanci z firmy Kragft food EBSC, s.r.o. . Po našej vzájomnej porade sme sa rozhodli uvedené obrazy darovať tím ľuďom, ktorí sa aktívne zapojili do tejto dvojdňovej dobrovoľníckej akcie. “Je to ocenenie za to, …