Užitočné odkazy

Odkazy na dobrovoľnícke centrá, nízkoprahové kluby a iné organizácie pracujúce s deťmi a mládežou:

www.usmev.sk – Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

www.dobrovolnictvo.sk – Občianske združenie C.A.R.D.O.

www.dobrovolnictvo.zabky.sk – Dobrovoľnícke centrum Žabky

www.mladez.sk – Rada Mládeže Slovenska

www.unicef.sk – Detský fond OSN

www.branadozivota.sk – Občianske združenie Brána do života

www.socia.sk – Nadácia na podporu sociálnych zmien

www.centrumnadej.sk – Centrum Nádej – OZ Pomoc ohrozeným deťom

www.sos-vesnicky.cz - SOS Dětské Vesničky

www.nizkoprah.sk – Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mláždež

www.kaspian.sk – Nízkoprahové centrum KASPIÁN

www.mulice.sk – Občianske združdnie Mládež ulice

www.ulita.eu.sk - Občianske združenie Ulita

www.dfsr.sk – Detský fond Slovenskej republiky

www.mixklub.sk – Mix klub

www.assp.sk – Občianske združenie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov

www.mostykrodine.sk – Odborný časopis Mosty k rodine