Na návšteve centra MAK

DSC03147BRATISLAVA, TRNAVA – V piatok 17. februára 2012 sme vďaka riaditeľke bratislavskej pobočky Úsmevu Milke Bezákovej navštívili trnavské nízkoprahové centrum MAK spadajúce pod Úsmev ako dar. Cieľom nášej návštevi bolo oboznámenie sa s ich činnosťou a vzájomna výmena skúsenosti pri práci s deťmi. Centrum MAK sídli na Coburgovej ulici vďaka pomoci TTSK a Mesta Trnavy. V súčasnosti centrum poskytuje svoje služby 26 rómskym rodinám z Coburgovej ulice.

Deti z týchto rodín vo veku 3 – 7 rokov pravidelne navštevujú krúžky, kde sa im venujú animátori a dobrovoľníci. Cieľom je rozvíjať detskú tvorivosť, ich manuálne aj sociálne zručnosti. Ich rodičom poskytujeme odbornú pomoc a sprevádzanie.

Ako sme sa dozvedeli krúžková činnosť funguje v dopoludňajších hodinách, pričom deti sú rozdelené do 4 skupín a každý deň chodí na krúžky iná skupina detí. Centrum sa skladá z dvoch miestností – prvá je určená na prvý kontakt, v druhej prebieha krúžková činnosť. Na fungovaní centra sa podieľajú 3 ľudia pracujúci na polovičný úväzok, dobrovoľníci úsmevu a praktikanti vysokých škôl. 

V rámci prvého stretnutia s pracovníkmi centra sme získali niekoľko podnetov na prácu s predškolákmi, ako aj iný pohľad na fungovanie nízkoprahu. Vymenili sme si skúsenosti so zvládaním náročných situácii, s nastavením a dodržiavaním pravidiel. a dohodli sme sa, že na nabudúce sa s našimi trnavskými kolegami uvidíme v priestoroch nášho klubu. 

Jaroslav Filo