Náš prvý zápas o kalčeto vyhratý, čo bude ďalej?

479705Dobrovoľníci nízkoprahového klubu Fun club Fortuna sa rozhodli otvoriť nový ročník 2013 fantastickým prekvapením. Vo štvrtok 10.01. sme nechali naše detská dlhšie čakať pred vchodom do klubu, pretože v zákulisí sa pre nich chystalo novoročné prekvapčo. Do klubu nám totižto pribudlo futbalové kalčeto, ktoré sa nám podarilo vybojovať  z projektu, ktorý sme si napísali ešte v decembri roku 2012. Po niekoľko dňovom utajovaní, zmontovaní a premiestňovaní sa nám ho podarilo dostať do klubovne a odovzdať ho do tých správnych – detských rúk!

Všetci sme víťazi!

Ich nechápajúce pohľady a zároveň obrovská energia a radosť, pri pohľade na nový futbalový stôl v strede  klubu hovorila za všetko. Nová hračka prešla zaťažkávajúcou skúškou, keď vydržala odolávať nátlaku detských rúk a hlasov, keďže počas celého klubu ju detiská neopustila ani na sekundu. Už sa plánujú turnaje, kto s kým kedy bude hrať, vedú sa strategické rozhovory a tajné bojové stretnutia zamerané na to ako poraziť súpera.

Poďakuj sa …

Obrovské poďakovanie patrí Lindinmu príbehu, vďaka ktorému  bol projekt podporený, dobrovoľníkom vzorne sa starajúcim o organizáciu, darcovskému portálu ďakujeme.sk a Nadácii Orange, ktorí nám umožnili sprostredkovať detskú výzvu verejnosti a samozrejme anonymným darcom, ktorých peniažky spravili obrovskú radosť celému osadenstvu nášho nízkoprahového klubu.

Rok sa nám ešte len začína a my pevne veríme, že sa nám potvrdí „že ako na nový rok, tak po celý rok“. Fortuna je pripravená bojovať, tak buďte stále s nami a dozviete sa, čo všetko nás tento rok ešte čaká.

Text a foto: Lenka Lacová