Na ceste k nízkoprahu

Spoločnosť Úsmev ako dar začala pracovať s rodinami (deťmi a ich rodičmi) z bratislavskej ubytovne Fortuna v roku 2008. Sú to rodiny, ktoré sa ocitli v sociálnej alebo ekonomickej kríze, odchovanci detských domovov, deti a mládež ulice. Pri sanácií jednej z rodín tejto ubytovne sme zistili, že tu býva množstvo rodín s deťmi, ktoré nemajú kde tráviť svoj voľný čas. A tak sa v hlavách vtedajších úsmevákov Kristíny Kočnárovej a Martiny Kravárovej zrodila myšlienka zavedenia systematickej práce s deťmi ubytovne.

Našou prvou aktivitou bol týždenný denný tábor zameraný na zvýšenie zdravého sebavedomia a sebahodnoty dieťaťa. Aktivity podporovali rozvoj osobnosti detí a naučili sme sa ako hrať fair-play, navštívili sme bratislavskú ZOO a spravili sme si prechádzku po centre mesta: primaciálny palác – Bratislavský hrad. Vyvrcholením týždenného tábora bola spoločná opekačka. V priebehu septembra sa dal dohromady tím dobrovoľníkov – anjelov v zložení Luboš Feješ, Lucka Košová a Jaroslav Filo, ktorý od októbra v priestoroch Klubu Katolíckej Jednoty Slovenska každú stredu pripravoval voľnočasové aktivity pre deti a mládež zamerané na rozvoj osobnosti, tvorivosti a nadania. V tomto období nechýbali aktivity ako Októbrový karneval, Halloween párty, výroba šarkanov, vianočných ozdôb i pohľadníc. S deťmi sme navštívili Múzeum dopravy a vianočné trhy na Hlavnom a Františkánskom námestí.

V priebehu januára 2009 sme podali na magistrát projekt na zriadenie nízkoprahového klubu pre deti a mládež v suteréne ubytovne Fortuna, ktorý vypracovali Kristína Kočnárová a Martina Kravárová. Od februára sme pre naše deti pripravovali mimoklubové aktivity zamerané na spoznávanie mesta, relax i športovú činnosť.

Hurá mesto schválilo projekt …

Projekt nízkoprahového klubu pre deti z ubytovne Fortuna nám mesto schválilo v priebehu mája 2009 a v mesiacoch jún a júl sme pracovali na sprevádzkovaní klubu – zavedenie elektriky, výmena dverí, vymaľovanie klubových priestorov, ako aj zariaďovanie priestorov klubu nábytkom, kúpou spoločenských hier…

… Rok 2010 nebol jednoduchý

Až do príchodu nových dobrovoľníkov Dominiky Kubovičovej, Pala Hrabovského (v apríli) a Katky Vesekovej (v máji) sme naše aktivity pre deti a mládež realizovali nepravidelne každý utorok a pravidelne každý druhý štvrtok

V máji 2011 sme na základe schváleného projektu od magistrátu mesta Bratislava dostali ďalšie priestory na činnosť nášho nízkoprahu. Koncom septembra náš tím opustila koordinátorka Martina Kravárová, no v priebehu roka k nám prišli nové dobrovoľníčky Zuzka Marčáková, Lenka Lacová a Zuzana Spiessová, vďaka ktorým sme mohli úspešne pokračovať v našich nízkoprahových aktivitách

Pre deti a mládež sme pripravili viacero zaujímavých aktivít ako návšteva ZOO a Bratislavského majálesu, oslavy Medzinárodného dňa detí a Piknik v Sade Janka Kráľa. V lete sme zorganizovali týždenný tábor na Včelárskej paseke, v septembri sme sa zapojili do akcie Dni dobrovoľníctva v rámci ktorých sme slávnostne odovzdali obrazy, ktoré pre nás namaľovali zamestnanci spoločnosti Kraft Food EBSC a prvý decembrový víkend sme deti zobrali na víkendovku do Dolnej Krupej.

Staro-Nový začiatok alias Rok 2012 ako nikdy predtým

Rok 2012 sa nesie v znamení smelých plánov a nového smerovania nášho klubu. Stali sme sa aktívnymi členmi Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež a zorganizovali sme I. letnú olympiádu nízkoprahov, ktorej cieľom je podpora detských talentov, nadviazanie nových kamarátstiev medzi deťmi a oživenie spolupráce medzi nízkoprahmi. V lete sme zorganizovali týždenný tábor v rekreačnom zariadení Hrabovka a akousi samozrejmosťou boli tradičné Dni dobrovoľníctva do ktorých sa opäť zapojili.

Neustále sa snažíme o rozširovanie nášho anjelského tímu. V roku 2012 náš tím posilnili  Janka Marková, Mirka Majerová, Linda Forraiová, či Viktor Agocs. Pracujeme na sprevádzkovaní nových klubových priestorov a prehlbovaní spolupráce medzi nízkoprahmi a chceme rozbehnúť aj študentskú prax, ktorá by bola prínosom tak pre nás, ako aj pre študentov. Neustále sa snažíme o rozvoj našej komunity a veríme, že cieľ s ktorým sme náš nízkoprah zakladali sa nám bude dariť aj naďalej napĺňať.