Fortuňáci na Bratislavskom májalese

CIMG8472V sobotu 30. apríla 2011 sa v uliciach Bratislavy uskutočnil 4. ročník bratislavského majálesu na ktorom nechýbala ani naša organizácia – Spoločnosť Úsmev ako dar. Na podujatí pre malých mohli naše deti predviedli svoj výtvarný a recitačný talent. No čo by to bol za majáles keby si deti nenechali pomaľovať tváre a nezabavili sa s našim úsmeváckym maskotom. :-)
.