Prvé celoslovenské stretnutie archanjelov na Duchonke

new_logo.epsDUCHONKA V dňoch 3. a 4. júna 2011 sa uskutočnilo historicky prvé celoslovenské stretnutie archanjelov Úsmevu ako dar. Jeho cieľom bola nie len úprava anjelskej smernice, ktorú bude musieť schváliť predsedníctvo spoločnosti, ale aj táborové školenie a informovanie o aktuálnom stave pripravovaného zákona o dobrovoľníctve.

Predseda spoločnosti Jogo Mikloško rozprával o správnom fungovaní a menežovaní anjelského programu a anjelského tímu. Manažéri anjelského programu zase prostredníctvom PowerPointovej prezentácie odprezentovali ich úspechy, ktoré sa im za posledné obdobie podarilo dosiahnuť. Priestor dostali aj Archanjeli, ktorí si mohli vymeniť svoje cenné skúsenosti pri práci s deťmi a s fungovaním svojho tímu.

Ďalšie stretnutie archanjelov sa uskutoční v dňoch 9. – 11. septembra 2011 v rámci celoslovenského stretnutia dobrovoľníkov.

Autor: Jaroslav Filo