Medzinárodná konferencia Dobrovoľníctvo a spoločenská zodpovednosť naprieč Európou

logo_erd_webBRATISLAVA - V rámci Európskeho dobrovoľníckeho turné sa v pondelok 14. novembra 2011 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutočnila medzinárodná konferencia Dobrovoľníctvo a spoločenská zodpovednosť naprieč Európou.

Mottom konferencie bolo premostenie európskeho roku dobrovoľníctva a európskeho roka aktívneho starnutia, ktorý bude už v budúcom roku. Moderátorom konferencie bol PhDr.Miloš Nemeček, predseda organizačného výboru konferencie.

Konferenciu slávnostne otvoril primátor Bratislavy Milan Ftáčnk, ktorý zároveň odcenil dobrovoľnícku prácu. Tá sa v hlavnom meste realizuje nie len aktivitami pre rôzne skupiny obyvateľov, ale výrazne sa prejavila aj počas tohtoročných Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji kedy dobrovoľníci pomohli pri čistení a skrášlení mesta, ale aj v rámci šampionátu ako takého. Zároveň zdôraznil, že mesto by nemalo zabúdať na systémovú prácu s dobrovoľníkmi a na koncepciu práce s nimi. Pripomenul, že v spolupráci viceprimátorkou Pani Naďoovou-Ďžerengovou pripravuje do mestského zastupiteľstva materiál o dobrovoľníctve v hlavnom meste.

Splnomocnenec Vlády SR pre občiansku spoločnosť Filip Vagáč odcenil prijatie zákona o dobrovoľníctve, ako aj to že ho mohla pripomienkovať široká verejnosť. Ten upravuje nie len základné fungovanie dobrovoľníkov, ale hovorí aj o 3% asiminácií, odpustení miestnych daní, či o neplatení DPH pri poskytovaní bezplatnej služby firmou neziskovým organizáciám, či občiankym združeniam. Pre porovnanie uvádzame, že v Poľsku bol zákon o dobrovoľníctve prijatý už v roku 2009.

Krištof Balon (Poľsko) z Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru vyzdvihol dôležitosť podporných centier dobrovoľníckej činnosti a dlhodobých programov pre dobrovoľníkov. Zdôraznil, že vláda by mala podporovať dobrovoľnícke aktivity. Nemecko dalo na podporu dobrovoľníníkov 390 miliónov eur, z toho 234 miliónov prišli tento rok extra. V Poľsku sa zase tento rok rozbieha pilotný projekt pre dlhodobé dobrovoľnícke činnosti, ktorého sa zúčastní 300 – 1 000 účastníkov. 1% z príjmu by malo poputovať na dobrovoľníkov. Projekt sa v prvej fáze zameriava na maldých ľudí, ktorí by v rámci dobrovoľníckej služby v rámci Poľska cestovali za dobrovoľníckymi aktivitami. Druhá fáza projektu bude už zameraná aj na seniorov, ktorí budú môcť dobrovoľnícke aktivity vykonávať priamo vo svojom okolí. Pán Balon zároveň povedal, že mladí ľudia v Poľsku nemajú záujem o dobrovoľnícke aktivity a dobrovoľníctvu sa začnú venovať až po ukončení Bc a Mgr štúdia.

Beata Hlačáková z nadácie PONTIS zase vo svojom príhovore predstavila firemné dobrovoľníctvo na Slovensku. To vzniklo v roku 1992 a obsahuje 3 piliére – zodpovedné podnikanie, demokratizácia krajín a filantropia. V rokoch 2004 – 2005 dobrovoľníci z firiem pomáhali pri odstraňovaní následkvo kalamity vo Vysokých Tatrách. Nadácia PONTIS však stála aj pri zrode publikácie Firemné dobrovoľníctvo. V roku 2007 vznikol projekt YB – Naša Bratislava. O rok neskôr sa zorganizovalo aj podujatie Naše Košice a v roku 2010 aj podujatie Naša Žilina. V tomto roku sa do tejto akcie zapojili mestá Bratislava, Žilina, Košice, Košice, Galanta, Hlohovec a Spišská nová Ves, a zúčastnilo sa jej vyše 4 000 dobrovoľníkov. Na záver svojho príspevku v krátkosti predstavila projekt Hlavy pomáhajú a odcenila win – win partnerstvo.

Michal Horniak zo spoločnosti TESCO predstavil komunitný plán ich spoločnosti. Ten spočíva v starostlivosti o životné prostredie (do roku 2020 – zníženie výfukových plynov o 30%), podporovaní vzdelávania detí a mládeže a podpore handicapovaných občanov. Každý zamestnanec má nárok na 1 voľnú smenu pre dobrovoľnícke aktivity. Každá prevádzka bude môcť vybrať dlhodobého partnera (občianske združenie, Nadáciu…), ktorého dobrovoľníci budú zbierať finančné prostriedky pre ich organizáciu. Zamestnanci TESCA budú v tejto organizácii vykonávať vytýčené dobrovoľnícke aktivity.

Pani Naďová – Ďžerengová, viceprimátorka Bratislavy zdôraznila, že samospráva by sa mala spolupodielať na príprave, realizácii a hodnotení dobrovoľníckych aktivít. Zároveň pripomenula, že mesto už teraz podporuje dobrovoľníke aktivity prenájmom priestorov za symbolickú cenu. Povedala tiež, že už čoskoro bude v rámci mesta pôsobiť rada seniorov, ktorá bude poradným orgánom primátora. V Rakúsku napríklad funguje Rada seniorv – poradný orgán pre vládu.

Kamil Vajnerský z Jednoty dôchodcov Slovenska okrem iného predstavil projekt Mám 65+ a teším sa, že žijem zdravo. Jožko Mikoško z kresťanskej organizácie zase vo svojom príhovore vyzdvihol prácu občianskeho združenia Úsmev ako dar a cirkvi, v ktorých tak isto pôsobí veľké množstvo dobrovoľníkov.

Konferencia, na ktorej som sa zúčastnil spolu s Lenkou Lacovou bola pre nás prínosom. Veríme, že sa na podobných konferenciách venovaných dobrovoľníctvu a nízkoprahovým programom pre deti a mládež budeme zúčastňovať aj v budúcnosti.

Autor: Jaroslav Filo