V rekreačnej oblasti Smolenice – Záruby sa stretli anjeli z celého Slovenska

_MG_5918ZÁRUBY - Dobrovoľníci Anjelského programu SPDDD Úsmev ako dar z celého Slovenska sa stretli 23.-25. marca 2012 v rekreačnom stredisku Záruby v Smoleniciach, aby načerpali nové vedomosti a zručnosti pri práci s deťmi v detských domovoch a v náhradnej rodinnej starostlivosti. Ďalších 85 dobrovoľníkov, prevažne študentov stredných a vysokých škôl, absolvovala uplynulý víkend nadstavbový vzdelávací program, ktorý mladým „anjelom“ poskytne základné vzdelanie v oblasti psychológie, pedagogiky a sociálnej práce.

Zážitkovou formou objavia svoje individuálne kvality, ktoré môžu využívať pri dobrovoľníckej práci s deťmi

Trojdňové školenie začalo už v piatok popoludní príchodom účastníkov na miesto školenia. Po krátkom predstavení lektorov akadémie – Giny, Miška, Katky a Mati rozdelené na prvákov a druhákov + vyššie ročníky si všetci na farebné lístočky napísali svoje obavy očakávania, ktoré potom nahlas prečítali a a nalepili na pripravený flipchart. Na druhý filpchart sa zase spísali pravidlá akadémie, ktoré bolo treba dodržiavať.

_MG_5800

Po večeri prišlo na rad predstavvoanie jednotlivých dobrovoľníkov. Tí mali za úlohu na balónik nakresliť niečo čo ich vystihuje a keď príde na nich rad mali o sebe niečo povedať. Zo všetkých balónov sa potom spravila reťaz, ktorá sa zavesila na okná jedálne.

_MG_5818

Potom sa už začali samotné prednášky. Zatiaľ čo prváci sa od Giny a Miška dozvedeli niečo viac o zónach, druháci a tretiaci si s Katkou povedali niečo viac o Managmente neziskových organizácií a veciach súvisiacich s vyučtovaním jednotlivých akcií. Potom sa už nechal priestor pre druhákov, ktorí začali s prípravou na nočnú hru o ktorej prváci samozrejme nevedeli. A ako je vidno na následujúcej fotke, prípravy pokračovali aj v priebehu nasledujúceho dňa.

DSC03861

O desiatej večer pripravil Michal pre všetkých záujemov zaujímavú prednášku o jeho minuloročnej misii v Indií na ktorej sa zúčastnilo množstvo dobrovoľníkov. Tí aktívne vstupovali do jeho rozprávania a pýtali sa ho zaujímavé otázky ohľadom jeho misie a praktického života v Indií na ktoré sa im snažil odpovedať.

V sobotu sme sa po raňajkách opäť rozdelili na skupiny pdoľa ročníkov – prváci, druháci a vyššie ročníky. Prváci absolvovali prednášky o troch kráľovstvách, komunikačnom šume a robili si reklamu na seba. Druháci sa od Mati a Katky, respektíve Moniky dozvedeli nie len o práci anjelov v detskom domove, ale aj o tom ako predchádzať konfliktom. Tretiaci medzitým dostali za úlohu vypracovať projekt na tohtoročný letný tábor.

_MG_5858

O jedenástej si Jogo pre druhákov a tretiakov pripravil zaujímavú prednášku o vzťahovej väzbe.

_MG_5900

Po obede si pre dobrovoľníkov pripravila prednášku aj pani Rebecca Lueppen, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia, na tému dobrovoľníctva v komerčnej sfére. Nadácia Volkswagen Slovakia sa v roku 2012 stala partnerom Anjelskej akadémie, čím pomáha SPDDD Úsmev ako dar napĺňať jej hlavnú misiu: dať deťom v nariadenej ústavnej starostlivosti a ohrozeným deťom šancu na plnohodnotný a dôstojný život.

_MG_5902

Po krátkej prestávke absolvovali prváci Jogovu prednášku o vývinovej psychológií a prednášku o hodnotách. Druháci medzitým absolvovali zaujímavú prednášku o stratách, ktorú si pre nich zážitkovou formou pripravila Gina s Michalom. Druháci, vyššie ročníky, archanjeli, a prítomní MAPovia sa potom s Jogom porozprávali o cieľoch a napĺňaní anjelského programu. 

DSC03867

Po večeri prváci absolvovali prednášku o ústavnej starostlivosti prezentovali svoje aktivity o temných stránkach, ktoré si počas dňa starostlivo pripravovali. druháci sa od Katky dozvedeli ako písať projekty a kazuistiku. Nuž a potom už dostali voľno na prípravu nočnej hry pre prvákov, ktorú začali už v piatok a ktorú dolaďovali aj v priebehu dňa počas prestávok medzi prednáškami. Tí museli na piatich stanovištiach riešiť zaujímavé úlohy ako prejsť z jednej strany pavúčej siete na druhú, prekonať odvahu, či kresliť karikatúry Giny a Miška. Cieľom hry bolo pomocou indícií doplniť rébus nachádzajúci sa pri ohnisku. Indícií bolo síce 5, no iba jedna bola správna. Každý tím musel túto indíciu doplniť do rébusu tak aby z toho vzniklo silné posolstvo: “Človek obklopená priateľmi je šťastnejší, ako dieťa obklopené priateľmi ktorým na ňom záleží.” Cieľom hry bolo nie len prekonanie odvahy, ale aj vzájomné spoznávanie, tímovosť a vzájomná spolupráca.

_MG_5979

Po nočnej hre bola pre všetkých pripravená opekačka a zaujímavá hra “Lavičkaô, ktorá sa dá hrať iba raz v živote. Ak chcete vedieť prečo musíte si túto hru aktívne odžiť.

_MG_5993

V nedeľu po raňajkách čakala na prvákov zaujímavá prednáška o sociálnej práci v detských domovoch. Druháci si medzitým zahrali zopár zaujímavých aktivít a o pol jedenástej si spolu s prvákmi zahrali Kufor, ktorý je zaujímavou aktivitou na spätnú väzbu jednotlivým účastníkom akadémie. Potom už nasledoval iba spoločný obed po ktorom sme sa postupne rozišli každý do svojich domovov. 

DSC03872

Jarnej časti anjelskej akadémie sa zúčastnil aj náš anjelsky tím. Našim dobrovoľníkom sa páčili nie len jednotlivé prednášky, ale aj praktické úlohy na ktorých si mohli vyskúšať odprednášané veci.

Hlavným cieľom anjelskej akadémie je prostredníctvom odborného a profesionálneho vzdelávania vytvoriť lepšie podmienky pre fungovanie existujúcich dobrovoľníckych tímov, a tým skvalitniť ich prácu. So spoločnosťou spolupracuje viac ako 500 dobrovoľníkov. V minulom roku (2011) zorganizovali „anjeli“ pre deti spolu 890 jednodňových aktivít, 33 viacdňových aktivít a 29 pobytových podujatí.

 

Už teraz sa však všetci tešíme na letnú časť anjelskej akdémie, ktorá sa uskutoční začiatkom septembra tohto roku. 

Vzdelávania našich dobrovoľníkov pokračuje aj budúci víkend. Dobrovoľníci nášho nízkoprahového klubu absolvujú prvú časť školenia zameraného na prácu v nízkoprahových kluboch pre deti a mládež.

Text: Jaroslav Filo
Foto: Jaroslav Filo a Tomáš Silasek Moravský