Dobrovoľníci z Maku a Fortuny absolvovali uplynulý víkend nízkoprahové školenie

DSC03986BRATISLAVA – Dobrovoľníci a zamestnanci Úsmevu ako dar z nízkoprahového klubu Fun Club Fortuna Bratislava a nízkoprahového centra Mak Trnava absolvovali uplynulý víkend 1. časť vzdelávacieho školenia zameraného na zlepšenie práce v našich nízkoprahových kluboch. Školenie sa uskutočnilo v priestoroch Ligy za duševné zdravie pod vedením skúsených lektorov Petra Kulifaja a Martina Simona.

Na úvod sme v dvoch skupinkách prostredníctvom koláži vyrobených pomocou papiera, lepidla a obrázkov z časopisov definovali našich klientov a nás pracovníkov z pohľadu klientov.

Potom sme si spoločne charakterizovali princípy nízkoprahových programov pre deti a mládež a ich aplikovanie v našich nízkoprahoch. Dozvedeli sme prečo sa niektoré veci robia tak a nie onak, ako aj čo robí nízkoprah nízkoprahom. Zároveň sme sa zamysleli nad etickými aspektami našej práce a hľadali sme odpovede na otázku či je vhodné (ne)požičiavať klientom financie, stretávať sa s deťmi aj mimo “pracovného” času a pozreli sme sa aj na vydávanie rozhodnutí v súlade s dohodou pracovného tímu.

DSC03968

Poslednou piatkovou “prednáškou” bola práca s pravidlami, ktoré sú pre efektívne fungovanie klubu nesmierne dôležité. Pozreli sme sa na určenie rozsahu pravidiel, ich komunikovania deťom a tiež rozsah trestov a spôsob ich udeľovania, vrátane odovzdania informácie ostatným členom tímu, ako aj na zvládanie “lavínového efektu”, keď jeden začne a už to ide “dolu svahom”.

V sobotu ráno sme začali školenie zaujímavým číselným energizerom a pokračovali sme blokom venovaným tímovej spolupráci zameraným na konkrétne pomenovanie toho, kto je v čom dobrý a môže to ponúknuť tímu. Pomocou krátkeho dotazníka sme hľadali odpovede na otázku či sme skupina, alebo tím a pomenovali sme kroky, ktoré je potrebné spraviť, aby bol z nás spokojný a zároveň pracovne efektívny tím.

Za pomoci kresby potom každý z nás hľadal odpoveď na otázky prečo som tu a a čo je mojou výzvou. Cieľom tejto aktivity bolo poznať štýl práce seba a svojich kolegov a kolegýň, ktorý nám pomôže lepšie sa cítiť pri práci s deťmi a vyhnúť sa viacerým zbytočným nedorozumeniam.

DSC04016

Po obedňajšej prestávke strávenej v neďalekej pizzérií sme hľadali odpovede na riešenie krízových situácii. V jednotlivých skupinkách sme sa snažili nájsť postup pri sexuálnych narážkach, napadnutí a vyhrážaní sa pracovníkovi, riešenie napadnutia a nadávania dieťaťa rodičom, zdôverenie dieťa pracovníkovi, príchod klienta do klubu pod vplyvom drôg, ako aj nezhody pracovníkov s komunitným centrom, príp. s inou inštitúciou.

V druhej časti tohto bloku sme si na modelovej situácii ukázali ako postupovať ak do klubu príde rozzúrený (agresívny) rodič s cieľom riešiť nejaký problém dieťaťa. Zamysleli sme sa nad tým či je lepšie nahnevaného rodiča vyprevadiť z klubu a povedať mu, že takéto veci si môže riešiť doma, alebo ochrániť dieťa, vstúpiť do “rozhovoru” a prevziať časť agresie rodiča na seba. To je však možné len v prípade, že vieme potom túto agresiu v sebe spracovať.

DSC04027

V nedeľu Petra Kulifaja vystriedal Martin Simon, s ktorým sme sa pozreli na životné situácie detí a mládež, ako aj na to ako ich môže pracovník riešiť. Na modelovej situácii sme si ukázali ako by mal pracovník klubu postupovať pri riešení krízovej situácie ako je napríklad šikana. Zhodli sme sa na tom, že možností je niekoľko a je na nás ktorú si vyberieme. Pri spomínanej šikane sa môžeme zamerať na obeť, agresorov, alebo prevenciu medzi deťmi.

Posledný blok nášho školenia bol venovaný projektovému menežmentu. Na príprave receptu na bábovku sme si ukázali dôležitosť prípravy podávaného projektu a pozreli sme sa aj na získavanie financií pre mimovládne organizácie.

DSC04034

A keďže schválenie projektu závisí od jeho úspešnej prezentácie, v dvoch skupinkách sme mali odprezentovať projekt na bábovku. Zatiaľ čo jedna skupinka sa vtelila do bábovky (Som jemná, som lahodná… Som Vaša bábovka), druhá skupinka vsadila pri prezentácii na tradície.

Nízkoprahové školenie bolo pre nás veľmi užitočné. Počas jednotlivých blokov sme sa mali možnosť lepšie pozrieť na prácu v nízkoprahovom klube, v čom sme dobrí a čo by sme mohli robiť inak. Druhá časť školenia bude zameraná na modelové situácie a uskutoční sa pravdepodobne už koncom apríla. 

Toto vzdelávanie sme mohli absolvovať vďaka našim úsmevákom Milke Bezákovej a Evke Bodnárovej, ako aj vďaka všetkým, ktorú pomáhajú šíriť našu myšlienku “…aby každé dieťa malo rodinu”.

Text: Jaroslav Filo
Foto: Anjelsky tím Fun Club Fortuna