Partneri

Za pomoc pri realizácií našich nízkoprahových aktivít ďakujeme partnerom:

bratislava

dell

transfer service new_logo.eps
 pontis  T_Logo_4c_Slogan_p_SK  Madness  nizkoprah
 logo new  ewi

Za neoceniteľnú pomoc pri celoročných aktivitách pre deti a ich rodiny ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a spolupracovníkom Úsmevu ako dar.