Slávnostné odovzdávanie darovaných obrazov na Dňoch dobrovoľníctva 2011

DSC01768BRATISLAVA – V sobotu 24. septembra 2011 sme v rámci akcie Dni dobrovoľníctva 2011 slávnostne odovzdali obrazy, ktoré pre nás namaľovali zamestnanci z firmy Kragft food EBSC, s.r.o. . Po našej vzájomnej porade sme sa rozhodli uvedené obrazy darovať tím ľuďom, ktorí sa aktívne zapojili do tejto dvojdňovej dobrovoľníckej akcie. “Je to ocenenie za to, že títo ľudia neváhali a aktívne prispeli k zveľadeniu svojho prostredia”, povedala Martina Kravárová.

Okrem obyvateľov ubytovne si jeden z obrazov osobne prevzal aj vedúci ubytovne Martin Faktor, ktorí sa aktívne zapojil do dobrovoľníckych dní a ktorý svojimi nápadmi a poskytnutým materiálom nemalou mierou prispel k realizácii 3. ročníka tohto dobrovoľníckeho podujatia a k skrášleniu ubytovne a jej okolia. Jeden z obrazov ostane v našom klube a bude navždy pripomínať dobrých ľudí z Kraftu.

Video z odovzdávania obrazov bude zahrnuté do pripravovaného videa z Dní dobrovoľníctva 2011 na Fortune.

Jaroslav Filo